Home

Verandering netto loon en loonheffing per 1 april 2016, aanpassen automatische betaling!

 

De belastingdienst heeft op 31 maart 2016 de nieuwe loonbelastingtabellen voor de periode april tot en met december 2016 gepubliceerd. Normaal gesproken worden alle wijzigingen meegenomen in de tabellen van januari echter het afgelopen jaar bleek dit niet meer mogelijk. Door de aanpassing van de tabellen zal het nettoloon vanaf 1 april 2016 maximaal €10 per maand dalen en zal de af te dragen loonheffing over deze maand stijgen.

 

Om boetes te voorkomen, is het van belang dat als je automatische betalingen van de loonheffingen hebt ingeregeld in je bank systeem, het bedrag tijdig aanpast!