Home

  

Wat verandert er

 

Het btw-tarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21%. De verhoging van de btw wordt vanaf 2013 voor een deel gecompenseerd door onder andere een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting.

 

Mag ik mijn prijzen verhogen

 

Op basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 is een ondernemer bevoegd om de verhoging van de btw te verhalen op zijn afnemer. Eventuele hiermee strijdige contractuele afspraken, zoals een afgesproken prijs inclusief btw, zijn nietig. Het is natuurlijk wel altijd de vraag of ondernemers dit uit commercieel oogpunt wenselijk vinden aangezien hun afnemers achteraf worden geconfronteerd met een verhoging van de prijzen. Daarnaast is aanpassing van de prijzen op een dergelijk korte termijn in de meeste gevallen kostbaar.  

 

Hoe kan ik bepalen of ik 21% of 19% btw in rekening moet brengen

 

Voor de verhoging van het algemene btw tarief is een overgangsregeling getroffen. De hoofdregel van deze overgangsregeling is dat het moment van presteren bepaalt of u 19% of 21% btw in rekening moet brengen. Het moment dat u de factuur uitreikt en/of het moment van betaling is dus niet van belang. Hieronder wordt voor een aantal concrete situaties de te volgen werkwijze uiteengezet.


• Het algemene tarief van 19% is van toepassing als u een goed/product levert of een dienst verricht vóór 1 oktober 2012. Dat geldt ook als u de factuur op of na 1 oktober uitreikt en/of de betaling op of na 1 oktober ontvangt.


• Het is ondernemers toegestaan om voor prestaties die zij verrichten vanaf 1 oktober 2012, maar al voor 1 oktober 2012 facturen, op deze factureren 21% btw in rekening te brengen. Op deze wijze wordt voorkomen dat ondernemers op grond van de overgangsregeling na 1 oktober 2012 aanvullende facturen moeten uitreiken voor het verschil tussen 19% en 21%. De afnemer mag deze 21% in aftrek brengen (voor zover hij recht heeft op aftrek van voorbelasting).


• Als u echter al voor 1 oktober 2012 heeft gefactureerd en/of betalingen heeft ontvangen voor een prestatie die zal worden verricht na 30 september 2012 en hiervoor 19% btw in rekening heeft gebracht, zal u als volgt moeten handelen: Het verschil tussen 19% en 21% bent u op 1 oktober 2012 verschuldigd aan de fiscus. Dat wil zeggen dat u de extra 2%-punt btw in uw btw-aangifte van oktober 2012 dan wel in uw btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2012 moet voldoen.