Home

Zelfstandigenaftrek vanaf 2012

 

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. Het is dus niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek voor 2012 bedraagt € 7.280. Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2.123 (startersaftrek). De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, bedraagt 50% van de zelfstandigenaftrek voor de ondernemer die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt. Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet voldaan worden aan het urencriterium.

 

Urencriterium

 

Er wordt voldaan aan het urencriterium als u als ondernemer 1.225 of meer uren besteedt aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en). Wordt het werk als ondernemer door uw zwangerschap onderbroken, dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.