Home

Wijziging BTW op onroerend goed per 2011


Met ingang van 1 januari 2011 wordt over het gratis priv├ęgebruik van onroerend goed van een ondernemer niet langer BTW geheven. In de nieuwe opzet is er geen aftrek meer van de BTW die betaald is voor de uitgaven in verband met het priv├ęgebruik van die onroerende zaken die tot het bedrijfsvermogen behoren.