Home

Vanaf 2011 één peildatum box 3


Per 1 januari 2011 geld voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 (bedrag waarover 1,2% belasting over wordt geheven) nog maar één peildatum. Tot en met 2010 waren er twee peildata 1 januari en 31 december van het jaar en werd voor de rendementsgrondslag van deze twee bedragen het gemiddelde genomen. Het heffingsvrij vemogen is in 2011 EUR 20.785 per belastingplichtige.