Home

 

Sterk wisselende inkomsten in box 1 ? Mogelijke teruggaaf door middeling

 

Bij sterk wisselend inkomen (belastbaar inkomen) in box 1 van de inkomstenbelasting over drie aaneengesloten jaren, kan recht bestaan op een belastingteruggave. Op basis van deze regeling wordt het inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld en kan wellicht het nadelige effect van het progressieve inkomstenbelastingtarief ongedaan worden gemaakt. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de op deze wijze herrekende belasting wordt -mits boven de geldende teruggaafdrempel- terugbetaald.