Home

Disclaimer

 

Digiboekhouder beoogt met deze site u als bezoeker te informeren over de dienstverlening, producten en activiteiten van Digiboekhouder. De informatie op deze website mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies en is niet gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of onderneming. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Digiboekhouder streeft er naar de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct weer te geven. Eventuele onjuistheden zal zij zoveel mogelijk trachten te verbeteren. Digiboekhouder kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen.
 
Indien u of uw onderneming uitsluitend op basis van de informatie van deze website beslissingen neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen wij u er expliciet op wijzen dat Digiboekhouder niet verantwoordelijk en derhalve  aansprakelijk is voor de mogelijke schade die voortvloeit uit uw beslissing.
 
Digiboekhouder  b.v. aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de daaruit voortvloeiende gevolgen van deze site. Digiboekhouder  b.v.  is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.
 
Digiboekhouder b.v. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Aangezien Digiboekhouder b.v. hierbij ook van derden afhankelijk is , is Digiboekhouder niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor problemen en eventueel daaruit voortvloeiende schade als gevolg van deze fouten ten gevolge van het gebruik van deze website en/of van andere websites van derden waarnaar verwezen wordt. Digiboekhouder b.v.  garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Digiboekhouder b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij Digiboekhouder b.v. Het is alleen toegestaan de informatie op deze website te bekijken, bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële interne doeleinden met als enig doel het verstrekken van informatie van Digiboekhouder. Voorwaarde is dat de inhoud van het geen verspreid wordt niet gewijzigd of uit haar verband wordt gebracht en de disclaimer en copyrightverklaring wordt toegevoegd. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digiboekhouder, de inhoud van de site over te nemen, beschikbaar te stellen, te wijzigen, te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlick www.Digiboekhouder.nl, waarbij de website binnen de kaders van Digiboekhouder verschijnt, aan te brengen. Indien u zich niet houdt aan dit toegestane gebruik, behoudt Digiboekhouder b.v  zich het recht voor om de uit dit niet door Digiboekhouder b.v. toegestane gebruik voortvloeiende directe en indirecte schade op u te verhalen.
 
Op deze website, de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.