Home

In dienst bij uw bv

Als u in dienst bent bij uw besloten vennootschap, heeft u een loonadministratie nodig. Digiboekhouder kan voor u en eventueel uw partner, maandelijks de loonaangifte en salarisstrook verzorgen. De noodzakelijke mutaties in de boekhouding worden dan automatisch door Digiboekhouder verzorgd.

Hoe werkt het ?

  • U geeft middels het Digi-loonformulier de basisgegevens bij ons aan
  • Digiboekhouder richt de salarisadministratie in
  • Maandelijks tussen de 20e en 24e dag vindt de salarisverwerking plaats
  • Digiboekhouder verzorgt de loonaangifte naar de belastingdienst
  • Digiboekhouder boekt de loonjournaalpost
  • Na verwerking staat uw salarisstrook en het bedrag met kenmerk aan te betalen loonaangifte online


Mutaties doorgeven

  • Maandelijks kunt u voor de 17e van de maand wijzigingen van het inkomen, pensioenpremies, levensloopbijdragen, en andere inkomenscomponenten aangeven